left_column
header1 header2 header3
 

Úřední oceňování nemovitého majetku pro:

 • Daňové účely
 • Dědické řízení
 • Darovací řízení
 • Vypořádání spoluvlastnických podílů
 • Společného jmění manželů při majetko-právním vypořádání

Poradenství:

 • Na trhu nemovitostí
 • Hodnocení kvality stavby
 • V oboru údržby a obnovy budov
 • Zajištění, eventuálně zpracování rozpočtových nákladů staveb
 • Ve využitelnosti pozemku a nemovitostí
 • Spolupráce s renomovanými projekčními kancelářemi
 • Výběr stavebních firem pro realizaci stavby

Zajištění

 • Smlouvy - kupní, darovací, zástavní
 • Výpisy LV
 • Geometrické plány na zaměření stavby

Tržní oceňování nemovitého majetku pro:

 • Úvěry
 • Hypotéky
 • Stanovení obvyklé ceny nemovitosti


Kontaktní informace >>


 
WEBSITE BY: NO-RESPONSE ©2006  
right_comlumn